பல் சொத்தை சிகிச்சை-ரூட் கனால் சிகிச்சை-வேர் சிகிச்சை-(Root Canal Treatment)தெரிந்து கொள்வோம்#cavity

Root Canal Treatment
A root canal is a treatment used to repair and save a tooth that is badly decayed or becomes infected. During a root canal procedure,
the nerve and pulp are removed and the inside of the tooth is cleaned and sealed.

Treatment Procedure:

The first step in the procedure is to take an X-ray to see the shape of
the root canals and determine if there are any signs of infection in a surrounding bone.
An access hole will then be drilled into the tooth. The pulp along with bacteria,
the decayed nerve tissue and related debris is removed from the tooth.
Water or sodium hypochlorite is used periodically to flush away the debris.
Once the tooth is thoroughly cleaned, it is sealed.To fill the interior of the tooth, a sealer paste
and a rubber compound called gutta percha is placed into the tooth’s root canal.
Then,cap is placed on the tooth, to protect it and prevent it from breaking.

பெண்கள் கேட்கத் தயங்கும் கேள்விகள் —-https://youtu.be/ULETZiQL0Zk

லேப்பராஸ்கோப்பி அறுவை சிகிச்சை எப்படி செய்யப்படுகிறது? -https://youtu.be/n8Z3m9moCB0

கொரோனா வைரஸ் – வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட நபரை
கண்டறிய உதவும் தெர்மல் ஸ்கிரீனிங்(Thermal Screening)-https://youtu.be/QsKdivQfWx4

HbA1C – நீரிழிவு நோயை கண்டறிய
HbA1C பரிசோதனை ஏன் செய்யப்படுகிறது? —-https://youtu.be/Z2oYSCwkEiU

நமக்கு காயம் ஏற்பட்டவுடன் ஏன்
டிடி தடுப்பூசி (TT Vaccine) போடப்படுகிறது? —-https://youtu.be/l4GqrxKPN8c

மஞ்சள் காமாலை நோய்- காரணங்கள்,அறிகுறிகள் ,
சிகிச்சைகள்/Jaundice (Hepatitis A) —-https://youtu.be/VTUzqoBGNNA

மூளைக்காய்ச்சல் —-https://youtu.be/HDEGeK5Menk

பேஸ்மேக்கர் — தெரிந்து கொள்வோம் —-https://youtu.be/F4z_HjbQm6M

எப்படி இதயத்திற்கு ஷாக் கொடுக்கப்படுகிறது? —-https://youtu.be/Oaw8b_rLNQ4

மாரடைப்பு — செய்ய வேண்டிய முதலுதவி —-https://youtu.be/bJv40rofnYQ

Blog : https://sirumalarj.blogspot.in/

Youtube: https://www.youtube.com/c/LiJesAtoZ

Twitter : https://twitter.com/lije_s_A_to_Z

); ga('send', 'pageview');