రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్అంటే ఏమిటి | Root Canal | Dental Problems Telugu | Dentistry- DR RAO’S DENTAL

Please watch: “పిల్లలకు ఆటలమ్మ చికెన్ ఫాక్స్ వస్తే దంత క్షయం | Chicken Pox | Dental Problems | Dental Tips | Telugu”
https://www.youtube.com/watch?v=spSa-TVfKvY –~–
రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్అంటే ఏమిటి , Root Canal , Dental Problems Telugu , Dentistry, DR RAO’S DENTAL.

Dr O. Nageswara rao garu is a famous dentist and retired dental surgeon in Gandhi Hospital , and President for Indian Dental association , He gave so many interviews in popular TV channels and a great person , hospital is situated at ameerpet and contact number 9849014562. please follow his dental tips for good Mouth care .
In this video explaining about Root Canal for Dental Problems Telugu .

LIKE SHARE SUPPORT AND SUBSCRIBE
#DRRaosDental
#RootCanal
Please Subscribe YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCUXnCIT4MzhUhvY_GzfT9qw
(raminenipavan9 – raminenikumar1)

); ga('send', 'pageview');